Спря бягството от големите градове, сега напливът е към Южното ЧерномориеСлед локдауна на 2021 г. отново расте населението на София, Пловдив, Варна, Бургас

 

Годината на пандемия се характеризира с исторически обрат в миграцията към България – от една страна, много българи се върнаха от чужбина след въвеждането на първите мерки за ограничение на коронавируса в страните, където пребиваваха, а от друга, имаше значителен отлив от големите градове към по-малки общини в тяхната периферия. Данните за 2021 г. обаче ясно демонстрират, че случилото се през 2020 г. не е част от дългосрочна тенденция, а аномалия в по-дълготрайните демографски процеси.

През 2020 г. населението в страната нарасна с 31 хил. души в резултат на миграционните процеси, а цели 205 общини отбелязаха положителен механичен прираст, удвояване спрямо предишните години. Но най-големите градове в страната губят значителен брой жители – София се сви с 16 хиляди души, Пловдив – с 4 хиляди, Варна – с над 2 хиляди. Този спад е за сметка на околните общини, като Родопи и Костинброд, отбелязват ръст от над 2 хиляди души, а повечето в периферията на София имат двуцифрен коефициент на механичен прираст.

През 2021 г. обаче едва 92 общини увеличават населението си в резултат на миграционните процеси, като по-голямата част от положителния прираст е съсредоточен в големите градове –

София нараства нетно със 7,8 хил. души,

Пловдив – с 3,7 хиляди, Варна – с 2,7 хиляди души. Прави впечатление и значителният ръст в повечето от бургаските общини – в Бургас и в Несебър с по 1,1 хиляди души, в Поморие, Царево и Созопол – с по около 300 души. Сред по-големите общини значителен спад има в Добрич (-477 души), Сливен (-384 души) и Враца (-224 души), но повечето областни центрове отбелязват положителна миграция.

В относително изражение едва 12 общини имат положителен механичен прираст от над 2% от средногодишното си население през 2021 г. в сравнение с цели 89 през 2020 г., като 12-те са съсредоточени предимно по Южното Черноморие. Отчетливо е струпването на общини с положителен механичен прираст

на запад от столицата, както и в Централна България

За сметка на бурния ръст през 2020 г. през 2021 г. се наблюдават леки спадове в широките периферии както на София, така и на Пловдив. Общините, които губят над 1% от населението си заради миграция през 2021 г., са 29, като този процес е най-ясно изразен в Бобошево, Трекляно (-2,4%) и Грамада (-2,3%).

Двигателите на бурните миграционни процеси през 2020 г. са еднократни. От една страна, е завръщането на много българи от чужбина, поне част от които са се върнали в държавите, където пребивават. От друга, е реалното “легализиране” на премествания към периферията на големите центрове, направени в началото на кризата под натиска на ограниченията за движение вътре в страната.

(От бюлетина на ИПИ, със съкращения)Източник: 24 часа

Следваща статия:
БУХНАЛА баница БЕЗ брашно и без кори: Нямате нужда от мая, за да прелее тавата! Само 5 минути и 3 съставки

Коментари

Видео на деня

горе