Всички пенсионери получават през телефона нова услуга от НОИВече всеки пенсионер през телефона си може да провери пенсията си.

НОИ вече предостави на потребителите достъп до новия си Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ). 

Електронното осигурително досие за пенсия включва основните източници на електронна информация, необходими в процеса по отпускане и изплащане на пенсиите. Информацията се изтегля от съществуващата информационна система на НОИ, от оригиналните източници на данни и регистри, обработена и концентрирана в съответните справки, предаде "Парите ни".

В електронното досие за пенсия по нов, съвременен начин са представени някои от съществуващите и към момента на интернет страницата на института справки за осигурените лица във връзка с пенсионните им права (за осигурителен стаж и доход) и справки в услуга на пенсионерите (за издадени пенсионни разпореждания за актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки).

Справките от ЕОД за пенсия са обогатени с допълнителни данни, които осигурените лица с български стаж могат да разглеждат, избирайки по-широк набор от възможности. Съществуват и изцяло нови справки с данни за:

осигурителни периоди, осигурителен доход и внесени вноски за самоосигуряващи се лица;

стаж и осигуряване в други държави; осигурителен стаж и доход по данни от осигурителния архив към НОИ;

дата на извършена промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд (УПФ) и професионален пенсионен фонд (ППФ) в държавното обществено осигуряване (ДОО) и дата на възобновяване на осигуряването от ДОО в УПФ във връзка с допълнителното задължително пенсионно осигуряване;

изплатени пенсии, добавки, пенсионни записи и др.

Всеки гражданин (след съответната автентикация) може да влезе в своето пенсионно досие, съдържащо неговите лични данни като осигурено лице и/или като пенсионер. Всяко лице, което има положен осигурителен стаж след 31 декември 1996 г, може да разгледа наличната за него осигурителна информация. Всеки пенсионер има възможност да се запознае в детайли с данните, въз основа на които е отпусната пенсията му и е изчислен нейният размер.

Проверяваме си пенсията през нова услуга на НОИ

При избор на Електронното осигурително досие за пенсия се визуализират раздели във вертикално меню, съдържащи информация за:

Лични данни;

Осигурителен стаж и доход;

Допълнително задължително пенсионно осигуряване;

Отпуснати пенсии;

Постановени разпореждания;

Изплатени пенсии и добавки;

Прехвърлени средства между пенсионни системи;

Прогнозен размер на пенсията.

В раздел „Лични данни“ се визуализират името на лицето, неговият ЕГН или друг идентификатор, съществуващата адресна и друга контактна информация, както и допълнителна информация за номер на разплащателна сметка към банка или друг доставчик на платежна услуга, заявена във връзка с извършвани плащания от НОИ.

В раздел „Осигурителен стаж и доход“ може да се извършват справки за:

• осигурителен статус по подадени декларации;

• осигурителни периоди и осигурителен доход по подадени данни за осигурени лица и съответно за внесените вноски за самоосигуряващото се лице;

• данни за стаж и осигуряване за пенсия в други държави;

• данни за стаж и осигуряване в други държави;

• данни за осигурителен стаж и доход от осигурителния архив към НОИ;

• справка за зачетен осигурителен стаж за пенсия към текущата дата на извършване на справката.


Четете още:

🔴 Ивет Горанова: Тялото ми се промени, а той е един от най-важните хора в живота ми

🔴 Учен каза къде в България рискът от земетресения е най-голям

🔴 Дядо нарочно се опита да прегази внука си в Разградско

Източник: Petel

Коментари

горе