НАП повече няма да търси някои хора като длъжници, санкционира обаче общиниЗаконови промени премахват опасността граждани да бъдат търсени от НАП като длъжници, въпреки че отдавна са изплатили задълженията си към общински и държавни органи като местни данъци, такси и глоби. 

Парламентът задължи с промени в ДОПК общините и държавните ведомства в 7-дневен срок да уведомяват НАП за всяко платено задължение, което е било обявено за принудително събиране заради просрочие. В момента тази обратна връзка не е регламентирана законово и масово не се осъществява. Затова и данъкоплатци продължават да стоят като неизрядни платци в системата на НАП и да търпят негативи от това.

Най-често такива случаи се получават с глобите на КАТ. Много граждани са търсени по няколко пъти от данъчните служби за една и съща глоба, въпреки че тя вече е погасена в КАТ. Липсата на комуникация между НАП и МВР е причината да не се отчита кога фишът е платен, при което отива за повторно събиране в приходната агенция като просрочено задължение, върху което се трупат лихви. 

Тези неуредици създават и други проблеми на данъкоплатците - например, лишава ги от възможността да ползват различни данъчни облекчения, въпреки че са погасили задълженията си.

От своя страна НАП също се задължава да информира общинските и държавните органи за събраните задължения, които те са обявили за принудително изпълнение. Така общините навреме ще научават дали даден данъкоплатец е покрил просрочените си местни данъци и такси и няма да му налагат забрани да ползва определени административни услуги като нередовен платец.

НАП вече разполага с необходимия софтуер, с който автоматично ще се обменя информация, когато постъпи плащане от длъжник. Предвидени са и санкции за общини и държавни ведомства, които пропускат да подават информация  

 


Четете още:

🔴 Всички пенсионери получават през телефона нова услуга от НОИ

🔴 Ивет Горанова: Тялото ми се промени, а той е един от най-важните хора в живота ми

🔴 Учен каза къде в България рискът от земетресения е най-голям

Източник: Petel

Коментари

горе